Tweepolige spanningstester van Fluke

Upgrade actie


Bedankt voor uw aankoop van een Fluke-instrument.

Wij stellen uw keuze voor ons merk zeer op prijs.
Volg de op deze website toegelichte stappen om uw vergoeding te claimen.
Houd uw bewijs van aankoop gereed.
U moet de betreffende informatie aan Fluke verstrekken.

Het vergoedingsprogramma loopt tot 31 december 2019
Actievoorwaarden
Voorwaarden


 • Binnen de volgende voorwaarden heeft "Fluke" betrekking op Fluke Europe BV of, als de context dit toelaat, haar gelieerde entiteiten
 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de Fluke-promotieactie "Upgrade uw tweepolige spannings- en doorbeltester en krijg geld terug"
 • Om aanspraak te kunnen maken op deze promotieactie is een bewijs van aankoop vereist. Het bewijs van aankoop is een aankoopfactuur van een Fluke T110, T130 of T150 van een erkende distributeur van Fluke, afgegeven tussen 1 juni 2019 en 31 december 2019. Facturen met een datum buiten deze periode zijn uitgesloten en zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Fluke zal claims accepteren tot 1 maart 2020, mits de factuur/het aankoopbewijs voldoet aan de voorgaande criteria. Registraties die na deze datum worden ontvangen, zullen worden afgewezen als ongeldig.
 • Het online registratieformulier, te vinden op http://www.flukepromotions.com/nlnl/1002104 of
  http://www.flukepromotions.com/benl/1002104
  moet volledig worden ingevuld en samen met een gescande kopie van de factuur voor een tweepolige spannings- en doorbeltester van Fluke als aankoopbewijs worden ingediend. Voor het ontvangen van de vergoeding zijn zowel het aankoopbewijs van de nieuwe apparatuur als een document met bankgegevens vereist.
De vergoedingsbedragen zijn als volgt:

  9 € retour bij aankoop van een Fluke T110
13 € retour bij aankoop van een Fluke T130
22 € retour bij aankoop van een Fluke T150

 • De klant dient ook zijn bankgegevens aan te leveren, zodat de betaling kan worden uitgevoerd. Bewijs is vereist dat het opgegeven bankrekeningnummer voor de betaling overeenkomt met het bankrekeningnummer van de klant (bijvoorbeeld kopieën van bankafschriften, btw-registratie of andere documenten, afhankelijk van het land). Het document ter bevestiging van de bankgegevens moet samen met het eerder genoemde online registratieformulier worden ingediend.
 • Na bevestiging door Fluke van de klantregistratie duurt het maximaal 8 weken voordat de vergoeding wordt uitgekeerd. Als Fluke vaststelt dat de claim van de klant niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Betaling wordt uitsluitend verricht door middel van overmaking, hiervoor dienen voldoende bankgegevens te worden verstrekt.
 • Deze actie is alleen geldig in Nederland en België. Deze is niet geldig waar dit is verboden, waar hierover belasting wordt geheven of anderszins is beperkt.
 • In het geval de vergoeding niet wordt ontvangen, worden deelnemers verzocht Fluke hiervan vóór 15 maart 2020 op de hoogte te stellen. Indien dit niet gebeurt, is het ter beoordeling van Fluke of de claims worden uitbetaald of niet.
 • De vergoeding kan niet worden verrekend met andere diensten of aankopen of worden gecombineerd met andere aanbiedingen, acties of contracten.
 • Fluke behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
 • Deze actie is uitsluitend bedoeld voor eindgebruikers die een product van Fluke aanschaffen. Importeurs, dealers, agenten, groothandelaars en medewerkers van Fluke zijn uitgesloten van deze actie.
 • Deze geld-terug-actie is in overeenstemming met de geldende wetgeving niet van toepassing op: werknemers van overheden, agentschappen of internationale openbare organisaties; personen die voor of namens een dergelijke overheid of organisatie werkzaam zijn; werknemers van (semi-)overheidsbedrijven en -instellingen; personen die een politieke partij vertegenwoordigen, partijbestuursleden en -kandidaten.
 • Door deel te nemen aan de Fluke-actie 'Upgrade uw tweepolige spannings- en doorbeltester en krijg geld terug', bevestigen de personen die namens het bedrijf de vergoedingsaanvraag indienen dat zij begrijpen dat de instrumenten van Fluke worden aangeschaft namens het bedrijf en geven zij aan akkoord te gaan met het vergoedingsbeleid gerelateerd aan deze actie (een transactie namens het bedrijf). De persoon gaat ermee akkoord indien vereist bewijs van betaling aan het bedrijf te overleggen. De persoon gaat ermee akkoord de juiste bankgegevens van het bedrijf te overleggen, zodat het vergoedingsbedrag kan worden overgemaakt. Indien een dergelijke bankrekening niet bestaat, is de koper verplicht de betaling aan het bedrijf op een andere manier uit te voeren. De ontvanger is verantwoordelijk voor de betaling van vennootschaps- en inkomstenbelasting, en overige belastingen en heffingen.

Registratie voor deze actie is alleen mogelijk tussen maandag 3 juni 2019 en dinsdag 31 december 2019.

Neem contact met ons op:

Adres informatie:Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Telefoon:(040) 267 51 00
Fax:(040) 267 51 11
E-mail:info@fluke.nl

Home   |   Overzicht van de site   |   Fluke SLA   |   Voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Disclaimer   |   © 1995 - 2020 Fluke Corporation