Saat ILMAISEN FLUKE-TYÖKALUN, kun ostat 100 Eurolla

Kiitos, että ostit Fluke-instrumentin. Arvostamme luottamustasi tuotemerkkiimme.

Pyydä lahjasi noudattamalla tämän verkkosivuston vaiheita. Hanki todiste ostosta, digitaalinen tai fyysinen. Sinun on annettava ostoksesi tiedot myöhemmin.

Tarjous voimassa 15.12.2020 saakka
Tarjouksen säännöt
Saat ILMAISEN FLUKE-TYÖKALUN, kun ostat 100 EUROLLA

Näin saat ilmaisen työkalun Flukelta:

1. Osta vähintään 100 eurolla hintainen kampanjaan kuuluva Fluke-tuote syyskuun 1. päivän ja joulukuun 15. päivän välillä vuonna 2020.

• Ostot on tehtävä valtuutetulta Suomessa toimivalta Fluke-jälleenmyyjältä.
• Todiste ostosta yhdellä kuitilla tai laskulla. Pakkausmerkinnät, tilaukset tai tilausvahvistukset eivät ole hyväksyttäviä todisteita ostosta.
• Tähän tarjoukseen kuuluvat vain Fluke IG-, Fluke Calibration- tai Fluke Networks -tuotteet.

2. Lunasta lahjasi verkossa! Käy osoitteessa www.fluke.fi/freefluke
3. Hyödynnä ilmainen uusi Fluke-työkalusi!


Kampanjaehdot

1. Kampanjan kuvaus:

Osana tätä kampanjaa (kampanja) kampanja-ajan (määritetty osiossa 3 alla) aikana soveltuvat asiakkaat, jotka täyttävät kaikki näissä ehdoissa asetetut kampanjakelvollisuuden ehdot, saavat erikseen erityisen Fluke-tuotteen asiakkaan tekemän oston mukaan alla määritettyjen ehtojen mukaan. Kampanjan aikana Fluke Europe B.V:n tai sen Suomessa oikeussubjektin muodostaman tytäryhtiön (järjestäjä) kampanjakelvolliset asiakkaat, jotka tekevät Fluke IG-, Fluke Calibration- tai Fluke Networks -brändiin liittyviä ostoja, ovat oikeutettuja saamaan valitsemansa Fluke-tuotteen (lahja), joka vastaa oston hintaa alla olevan taulukon mukaisesti, ostaessaan Flukentuotteita.

Tätä kampanjaa varten termi Fluke-tuotteet on määritelty erikseen seuraavasti:

Fluke-tuotteet tarkoittaa:
-Fluke IG, niin kuin on mainittu luettelossa sivulla https://www.fluke.com/fi-fi-tuotteet,
-Fluke Calibration, niin kuin on mainittu luettelossa sivulla https://eu.flukecal.com/products; pois lukien huolto- ja kalibrointipalvelut
-Fluke Networks, niin kuin on mainittu luettelossa sivulla www.flukenetworks.com
Erityisesti tämä sulkee pois kaikki muut Fluke-tuotteet, joita ovat esimerkiksi Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint software ja Pasific Laser Systems.

2. Osallistumisoikeus ja kampanja-aika:

Tähän kampanjaan osallistuvien asiakkaiden on asuttava Suomessa. Jotta asiakas olisi oikeutettu osallistumaan tähän kampanjaan, hänen on ostettava Fluke-tuote (-tuotteita) vähintään 100 €:n (sata euroa) arvosta kampanja-aikana. Kampanja-aika alkaa klo 00.00 (CET) 1. syyskuuta 2020 ja se päättyy klo 23.59 (CET) 15. joulukuuta 2020 (kampanja-aika).

Asiakkaalla on oltava ostosta lasku/kuitti, jossa näkyy kampanja-aikaan kuuluva ostopäivä. Järjestäjän tietokone on kampanjan virallinen ajanottoväline. Kampanja koskee vain kampanja-aikana tehtyjä ostoja.

Osallistumaan oikeutetut asiakkaat voivat valita ja lunastaa alla olevista vaihtoehdoista yhden (1) lahjan, joka vastaa asiakkaan Fluke-tuotteesta kampanja-aikana oston yhteydessä maksamaa summaa. Jos laskuissa on näkyvissä muita kuin Fluke-tuotteita Fluke-tuotteen/-tuotteiden lisäksi, vain Fluke-tuotteista muodostuva hinta huomioidaan lahjakategorian määrittämisessä. Lahjakategoriat ja niiden määritys osoitteessa www.fluke.fi/freefluke.

3. Kampanjan osallistumisohjeet:

Saadakseen lahjan osallistumiseen oikeutettujen asiakkaiden on toimittava alla olevien ohjeiden mukaan:

a. Asiakkaiden on jätettävä pyyntö kampanjan verkkorekisteröitymislomakkeen kautta osoitteessa www.fluke.fi/freefluke. Kampanjalomake on täytettävä kokonaan ja sen mukana on lähetettävä selkeä, lukukelpoinen skannattu kuva kampanja-aikana ostetun Fluke-tuotteen kuitista todisteeksi ostosta. Pakkausmerkinnät, tilaukset tai tilausvahvistukset eivät ole hyväksyttäviä todisteita ostosta. Tämän kampanja-ajan ulkopuolella päivätyt laskut eivät ole kelvollisia, ja niitä ei huomioida. Ostotodistuksen lisäksi asiakkaan Suomessa osoite on pakollinen lahjan saamiseen vaadittava tieto.

b. Asiakkaiden on valittava rekisteröintilomakkeessa verkossa haluamansa lahja ostoon käyttämänsä summan mukaan.

c. Asiakkaat voivat jättää vain yhden (1) hakemuksen laskua kohti. Laskuja ei voi käyttää yhdessä tai käyttää useammin kuin kerran.

d. Järjestäjä ottaa kelvollisia hakemuksia vastaan 15. tammikuuta 2021 asti (‘hakemusten eräpäivä). Tämän päivämäärän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään kelpaamattomina.

e. Järjestäjä tarkistaa lähetetyt kuvat laskuista, lahjavalinnan sekä lomakkeet. Jos lomakkeessa, valitussa lahjassa tai asiakkaan ilmoittamassa ostosummassa on epäselvyyksiä, järjestäjällä on oikeus omalla päätöksellään valita asiakkaalle oikea lahja. Jos asiakkaan hakemus ei täytä näitä kampanjaehtoja tai se on muuten lukukelvoton, järjestäjä ilmoittaa tästä asiakkaalle.

f. Järjestäjä tai sen edustajat lähettävät lahjan asiakkaan antamaan osoitteeseen 30 päivän sisällä hakemusten eräpäivästä.

g. Jos asiakas ei saa ilmaista lahjaa, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä järjestäjälle, viimeistään 28. helmikuuta 2021 mennessä. Järjestäjä päättää itse, vastaako se tämän päivän jälkeen vastaanotettuihin ilmoituksiin saapumattomista lahjoista.

4. Kampanjan muut rajoitukset ja ehdot:

Tämä kampanja on itsenäinen kampanja, eikä sitä voi yhdistää millään tavalla muihin kampanjoihin, tarjouksiin, alennuksiin tai kuponkeihin. Lahjaa ei voi saada muista palveluista tai ostoksista, eikä sitä voi yhdistää muihin erikoistarjouksiin, kampanjoihin tai sopimuksiin.

Järjestäjä tarkistaa asiakkaan ja kaikki asiakkaan tämän kampanjan yhteydessä järjestäjälle lähettämät materiaalit oman harkintansa mukaan. Järjestäjä voi hylätä omalla päätöksellään kaikki kampanjaan liittyvät lähetetyt materiaalit, jotka eivät jollakin tavalla täytä kampanjan ehtoja, ja asiakas voi menettää osallistumisoikeutensa kampanjaan.

Järjestäjän, sen emoyhtiön, tytäryhtiöiden, jälleenmyyjien ja edustajien työntekijät, päälliköt ja toimihenkilöt sekä heidän perheensä (vanhemmat, sisarukset, lapset ja puolisot) ja samassa taloudessa asuvat henkilöt (sukulaiset tai ei) eivät saa osallistua tähän kampanjaan. Lisäksi kilpailevan työkalunvalmistajan tai jälleenmyyjän työntekijät, toimihenkilöt, päälliköt, edustajat tai jälleenmyyjät eivät saa osallistua kampanjaan. Lain mukaan seuraavat eivät ole oikeutettuja osallistumaan: vierasmaalaisen hallituksen tai hallituselimen tai julkisen kansainvälisen järjestön työntekijät; henkilöt, jotka toimivat virallisesti tällaisen hallituselimen tai järjestön puolesta tai sen nimissä; valtion omistamien tai ohjaamien yritysten työntekijät sekä henkilöt, jotka tukevat poliittista puoluetta, puolueen virkamiehiä tai ehdokkaita.

5. Vastuuvapauslauseke:

Järjestäjä ja sen emoyhtiöt tai tytäryhtiöt sekä niiden johtajat, toimihenkilöt, ammatilliset neuvonantajat, jälleenmyyjät, edustajat, työntekijät ja toimitsijat (yhteisnimikkeellä vapautetut osapuolet) eivät ole millään tavalla vastuussa seuraavista: (a) kampanjaan liittyvät myöhästyneet, kadonneet, väärälle henkilölle päätyneet, vääristyneet tai vahingoittuneet viestit, lähetykset tai lunastuspyynnöt; (b) puhelinta, sähkölaitteita, laitteistoja, ohjelmistoja, verkkoa, internetiä tai muita tietokoneita tai viestintää koskevat, kampanjaan liittyvät toimintahäiriöt tai -katkot; (c) kaikki kampanjan keskeytykset, vammat, vauriot tai menetykset, jotka eivät ole järjestäjän tai valtuuttamattoman henkilön toimesta tai muun puuttumisen avulla estettävien tapahtumien seurausta, tai (d) kampanjan materiaaleihin liittyvät kirjoitus- tai painovirheet.


6. Vapautus vastuusta ja vahingonkorvausvastuusta:

Ellei laki toisin määrää, asiakas antaa kampanjaan osallistumalla kaikille vapautetuille osapuolille vastuuvapauden kaikista suorista, erityisistä, sattumanvaraisista tai aiheutuvista vastuista, velvoitteista, vaurioista, vaateista, haasteista, toimenpiteistä, kuluista ja kaikenlaisista menetyksistä ja vaurioista, kuten kaikista verovastuista tai mahdollisuuksien menettämisistä, joita tähän kampanjaan ja sen tarjouksiin liittyville vapautetuille osapuolille voidaan asettaa tai joista he voivat joutua osallisiksi. Näihin voivat kuulua esimerkiksi seuraaviin seikkoihin liittyvät tai niistä aiheutuvat vaateet: (a) kaikki tekniset ongelmat tai laitteiden viat (jotka ovat tai eivät ole järjestäjän hallittavissa); (b) kaikki varkaudet, valtuuttamattomat käytöt tai kolmannen osapuolen aiheuttamat häiriöt, (c) kaikki myöhästyneet, hävinneet, vaurioituneet tai väärälle henkilölle (järjestäjän vastaanottamisen jälkeen tai sitä ennen, järjestäjän hallinnassa tai ei) joutuneet korvauspyynnöt (d) kaikki postipalveluiden aiheuttamat vauriot; (e) kaikki poikkeukset näissä kampanjaehdoissa mainituista tuotteen arvoista; (f) kaikki osallistujalle koituvat verovastuut tai (g) kampanjan aikana tarjottavien tuotteiden käyttö tai väärinkäyttö.

7. Muut:

Kampanjaa sekä sen ehtoja hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti huomioimatta ristiriitoja tai oikeusistuimen paikan valintaan liittyviä ehtoja, jotka voivat viitata minkä tahansa termin tulkintaan toisten tuomiovaltojen laeissa. Kaikki tätä kampanjaa ja näitä ehtoja koskevat oikeustoimet voidaan tuoda vain Suomessa sijaitsevien alueellisten ja valtion tason oikeusistuimiin ja tällaisessa tilanteessa molemmat osapuolet suostuvat ilman erillistä suostumusta näiden oikeusistuinten tuomiovaltaan. Jos mitään näiden ehtojen osaa pidetään laittomana tai laillisesti pätemättömänä, nämä osat poistetaan eikä niitä laiteta täytäntöön ja mikäli näiden ehtojen pääasialliset ehdot ovat yhä lain mukaisia ja päteviä, nämä jäljelle jäävät ehdot pysyvät voimassa ja pätevinä.

Asiakasta sitovat nämä ehdot sekä järjestäjän tekemät päätökset, jotka ovat kaikissa suhteissa lopullisia ja sitovia. Lain antamien vapauksien puitteissa järjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin vain omalla päätöksellään ja keskeyttää tai perua kampanjan tai kenen tahansa asiakkaan osallistumisen siihen, jos tietokonevirukset, valtuuttamattomat ihmisen tekemät toimet tai muut järjestäjän hallitsemattomissa olevat asiat vaikuttavat kampanjan hallinnoimiseen, turvallisuuteen tai toteuttamiseen. Muuten järjestäjästä tulee (omalla päätöksellään) kykenemätön kampanjan toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti. Näin voi tapahtua myös muusta järjestäjän omalla päätöksellä määrittämästä syystä.

Nämä ehdot ovat kampanjaa kokonaisuudessaan määrittävä sopimus ja sitova asiakkaalle. Muita sopimuksia, suullisia tai muita, ei pidetä kampanjan kannalta sitovina ellei niitä ole annettu kirjallisina ja järjestäjän allekirjoittamina. Jos mikään kampanjaan liittyvä asiakirja on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, nämä ehdot ovat ensisijaiset. Lain antamien enimmäisvapauksien puitteissa mitään vapauksia mistään näistä ehdoista ei anneta missään asiakkaan ja järjestäjän välisissä toimenpiteissä tai asiakkaan tai järjestäjän epäonnistuessa puolustaa oikeuksiaan näihin ehtoihin liittyen missään tilanteessa tai tilanteissa.

Asiakkaalta, joka rikkoo näitä ehtoja tai mitä tahansa lakia, säännöstä tai säädöstä osallistuessaan tähän kampanjaan, sekaantuu kampanjan toteuttamiseen tai aloittaa mitään järjestäjää, kampanjaa tai muuta osallistujaa kohtaan vahingollisia tai epäreiluja menettelyjä (vahingollisuuden määrittäminen on järjestäjän yksinoikeus) voidaan poistaa oikeus osallistua kampanjaan ja muita lainmukaisia oikeuksia tai korvausvaadeoikeuksia.

Järjestäjä käyttää asiakkaan järjestäjälle antamia henkilötietoja järjestäjän tietosuojakäytännön mukaan (luettavissa osoitteessa http://en-us.fluke.com/site/privacy). Jos sinulla on näihin ehtoihin tai kampanjaan liittyviä kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacypolicy@fluke.com tai postita ne alla olevaan osoitteeseen.

8. Järjestäjän osoitetiedot:

Fluke Europe B.V., Science Park Eindhoven 5110, 5692 EC Son, The Netherlands.

9. Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset:

Kampanja ja sen materiaalit kuuluvat seuraaviin tekijänoikeuksiin: © 2019 by Fluke Corporation All rights reserved. FLUKE on Fluke Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Tähän kampanjaan voi rekisteröityä vain 1. syyskuuta 2020–15. joulukuuta 2020 välisenä aikana.

Yhteystiedot:

Osoitetiedot:Fluke Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Puhelinnumero:+46 856 637 400
Faksinumero:+46 800 111 858
Sähköposti:cs.fi@fluke.com

Etusivu   |   Sivukartta   |   Ohjelmistojen käyttöoikeudet   |   Myyntiehdot ja -edellytykset   |   Tietosuojalauseke   |   Vastuuvapauslauseke   |   © 1995 - 2021 Fluke Corporation